Muszą być obliczenia !!! do wszystkich zadań
dam najlepszą odpowiedz
:***
<<<<<3

1. W trójkącie równoramiennym o kącie między ramionami 40 ° poprowadzono dwusieczne wszystkich kątów. Oblicz miary kątów na jakie te dwusieczne podzieliły kąty danego trójkąta.

2.
Pole narysowanego prostokąta jest równe :
I do tego jest obrazek prostokąta z przekątna15 , a bok krótki ma 10.

A. 50
B.30
C.50√5
D.20 + 10√5


zada. 3
Pole narysowanego deltoidu jest równe :

TU jest obrazek deltoidu i jego przekątna krótka ma 5 ,dłuższy bok ma13 ,a krótszy 5pierwiastków2
A.85
B.60
C.120
D.170

zad4.Długość odcinka o podanych współrzędnych końceów jest równa?
A)4
B)3
C)3pierwistki2
D)3pierwiastki5


i tu jest wykres x ,y
A=(1,2)
B=(7,5)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:10:49+01:00
1. W trójkącie równoramiennym o kącie między ramionami 40 ° poprowadzono dwusieczne wszystkich kątów. Oblicz miary kątów na jakie te dwusieczne podzieliły kąty danego trójkąta.

Najpierw policzmy miary kątów tego trójkąta. Kąt między ramionami ma 40. Kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym są takie same. Oznaczę przez x. Suma miar kątów w dowolnym trójkącie jest równa 180.

2x+40=180
2x=180-40
2x=140
x=70

Zatem kąty mają miary 40, 70, 70.

Dwusieczna to półprosta dzieląca kąty na połowy. Zatem podzieliła nam kąty na 20, 20, 35, 35, 35, 35.

2.
Pole narysowanego prostokąta jest równe :
I do tego jest obrazek prostokąta z przekątna15 , a bok krótki ma 10.

A. 50
B.30
C.50√5
D.20 + 10√5

Zatem mamy trójkąt prostokątny:
15 - przeciwprostokątna
10 - przyprostokątna
x - przyprostokątna (dłuższy bok)

Z tw Pitagorasa:
x^2 + 10^2 = 15^2
x^2 + 100 = 225
x^2 = 225 - 100
x^2 = 125
x^2 = 25*5
x=5√5

P = bok * bok = 10 * 5√5 = 50√5

Odp C


zada. 3
Pole narysowanego deltoidu jest równe :

TU jest obrazek deltoidu i jego przekątna krótka ma 5 ,dłuższy bok ma13 ,a krótszy 5pierwiastków2
A.85
B.60
C.120
D.170

pole deltoidu to połowa iloczynu przekątnych:
e=5 - krótsza przekątna
f - dłuższa przekątna

Na rysunku mamy dwa trójkąty równoramienne o podstawie 5. Jeden z nich ma ramię długości 13, a drugi ramię długości 5√2.

Dłuższa przekątna jest sumą wysokości obu trójkątów
f = x + y

x- wysokość trójkąta o ramieniu 5√2
y - wysokość trójkąta o ramieniu 13

wysokość trójkąta równoramiennego dzieli nam podstawę na dwie połowy (po 2,5). Możemy zastosować tw Pitagorasa w obu trójkątach

x^2 + 2,5^2 = (5√2)^2
x^2 + 6,25 = 50
x^2 = 43,75
x^2 = 6,25 * 7
x = 2,5√7

y^2 + 2,5^2 = 13^2
y^2 + 6,25 = 169
y^2 = 162,75
y^2 = 0,25*651
y = 0,5√651

f = 2,5√7 + 0,5√651

P = (ef):2
P = 5(2,5√7 + 0,5√651):2

Tylko nie mogę znaleźć gdzie jest błąd, sprawdź proszę moje obliczenia i rysunek który opisałeś/aś.

zad4.Długość odcinka o podanych współrzędnych końceów jest równa?
A)4
B)3
C)3pierwistki2
D)3pierwiastki5

d=pierw[ (7-1)^2 + (5-2)^2 ]
d=pierw[ 6^2 + 3^2 ]
d=pierw[ 36 + 9 ]
d=pierw(45)
d=pierw(9*5)
d=3 pierw 5

odp D

i tu jest wykres x ,y
A=(1,2)
B=(7,5)
2 4 2