Wisława Szymborska '' nic dwa razy ''

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, wpółobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

zadanie do tego wiersza. - Odszukaj w wierszu aforyzmy lub paradoksy. Przedstaw swoją reakcję na te fragmenty (aprobata? niezgoda? zaskoczenie? zdziwienie?) i jej przyczyny.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T20:43:39+01:00
Wiersz jest przykładem poetyckiego listu, w którym podmiot liryczny snuje rozważania i reflekcje filozoficzne na temat skomplikowanych stanow emocjonalnych towarzyszących uczuciom, bliskości dwojga ludzi. Nie wymienia ani raz w sposób bespośredni nazwy ,,miłość,, , ale nie trudno się domyślić, że to właśnie o nią chodzi. Jest to przykład liryki pośredniej, w ktorej stany uczuciowe nie są nazwane wprost. Poprzez obserwację samego siebie z dystansem, chlodną i rozumną analizę, nadawca wyciąga wnioski uniwersalne na temat natury ludzkiej.
Życie w tym wierszu jest nauczycielem, który każdego dnia uczy nas czegoś nowego. Każdy dzień jest inny, każdy przynosi nowe doznania, raz dobre, raz złe. Nie można stwierdzić, że czuje się tak samo, jak ktoś inny, albo, że można kilkakrotnie przeżyć to samo uczucie. Ta zmienność, płunność wrażeń i czuć decyduje o pięknie życia, bogactwie jego form. Ten sam bodziec wywołuje odmienne reakcje: Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
3 2 3