Odpowiedzi

2010-01-20T08:01:09+01:00
PKiN still raises intense emotion among the inhabitants of Warsaw, although it has its many followers, especially among the younger generation of Warsaw. Opponents continued presence of this building in the capital consider a building as a symbol of Soviet domination over the Polish, pointing out that its construction began in the deepest of Stalinism, when Poland was completely subordinated to the USSR. There were ideas obstruction it offices, the creation of the Museum of Communism "Socland" (the concept of Czeslaw Bielecki, Andrzej Wajda and Jacek Fedorowicz), and even destroy the "cosmic axis goes through the heart of the capital." Supporters, however, argue that the building is completely out many useful functions and argue that it is already inscribed in the landscape of the city and will remain there permanently present, becoming a symbol and most recognizable object in Warsaw.
...Po polsku..
PKiN wciąż budzi żywe emocje wśród mieszkańców Warszawy, chociaż ma swoich licznych zwolenników, szczególnie wśród młodszego pokolenia warszawiaków. Przeciwnicy dalszej obecności tej budowli w stolicy uważają budynek za symbol radzieckiej dominacji nad Polską, wskazując iż rozpoczęto jego budowę w latach najgłębszego stalinizmu, gdy Polska była całkowicie podporządkowana ZSRR. Pojawiały się koncepcje zasłonięcia go biurowcami, utworzenia w nim Muzeum Komunizmu "Socland" (koncepcja Czesława Bieleckiego, Andrzeja Wajdy i Jacka Fedorowicza), a nawet zburzenia "kosmicznej osi przebijającej serce stolicy". Zwolennicy twierdzą jednak, że budynek pełni obecnie wiele użytecznych funkcji i twierdzą iż wpisał się już w krajobraz miasta i pozostanie w nim trwale obecny, stając się symbolem i najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Warszawie.

Myślę że tak może być pzdr ;***
3 3 3