Odpowiedzi

2010-01-19T20:43:46+01:00
1. Pełny obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny.
2. Ruch obrotowy ziemi to obrót ziemi wokół własnej osi.
3. Ruch obiegowy ziemi to obrót ziemi wokół słońca.
4. Czas ruchu obiegowego wynosi 12 miesięcy -365 dni. Co 4 lata występuje rok przestępny (dodatkowa doba) więc 366 dni.
5. Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika przedstawił ją w swojej pracy "O obrotach sfer niebieskich".
Polega ona na tym, że planety poruszają się ruchem jednostajnym wokół Słońca, że Ziemia jest również planetą i również krąży wokół Słońca, Słońce i gwiazdy są nieruchome.

Pozdrowienia*:
21 4 21
2010-01-19T20:46:00+01:00
Pełny obrót wynosi 24 godziny
-to ruch Ziemii wokół własnej osi
-to ruch Ziemii wokół Słońca
wynosi 365 lub 366 (co 4 lata) dni
Teoria heliocentryczna glosi, że Ziemia krąży wraz z innymi planetami i ciałami niebieskimi wokół Słońca
13 4 13
2010-01-19T21:14:46+01:00
Pełny obrót wokół własnej osi trwa 24 godziny.
Czas ruchu obiegowego Ziemi wynosi 365 dni.
Ruch obiegowy jest to ruch Ziemi po orbicie wokół Słońca.
Ruch obrotowy to obrót Ziemi wokół własnej osi.
9 4 9