Odpowiedzi

2010-01-20T11:55:48+01:00
Brak bakterii nitryfikacyjnych (Nitrobacter, Nitrosomonas) spowodowałby nagromadzenie się w ekosystemach lądowych jak i wodnych olbrzymich ilości trujących produktów beztlenowego rozkładu białek (amoniak i siarkowodór), co doprowadziłoby do zatrucia organizmów tworzących biocenozy tych ekosystemów. Bakterie nitryfikacyjne należ a do samożywnych bakterii chemosyntetycznych, które wykorzystują amoniak jako źródło energii- utleniając go do azotanów III lub V mogę z dwutlenku węgla i wody wytworzyć sobie cukry.

pewnie chodziło ci o coś dłuższego ale może sobie to a jakiś sposób wykorzystasz. Może się przyda. ;]