Zad1
na urodziny Magdy przyszło x kolegów i y koleżanek
a) ile osób było na urodzinach (nie zapomnij o Magdzie)
b) ile osób było na urodzinach, gdyby przyszło o trzech kolegów mniej i dwa razy więcej koleżanek ?
zad.2
zapisz za pomocą wyrażania algebraicznego:
a) kwotę o 5 mniejszą od kwoty k,
b) objętość 2 razy większa od objętości V,
c) pole 5 razy mniejsze od pola P.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T20:40:47+01:00
Zad 1
a) x + y +1 (magda)
b) x-3 + 2y + 1(magda)

zad 2
a) k-5
b)2V
c) 5:p
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:46:43+01:00
X - ilośćkolegów
y- ilośc koleżanek
a)x+y+1
b)
x-3 - o 3 kolegów
2y - 2 razy więcej koleżanek

(x-3)+2y+1

zad. 2.
a) kwotę o 5 mniejszą od kwoty k → k-5
b) objętość 2 razy większa od objętości V → 2V
c) pole 5 razy mniejsze od pola P → P:5

W wyrażeniach algebraicznych jest prosta zasada zapisu:
jesli występuje spójnik "o" - to mamy dodawanie lub odejmowanie ( o 5 mniej = odejmujemy 5,
o 17 więcej= dodajemy 17)
Jesli występuje słowo "razy" zawsze mamy mnożenie lub dzielenie (7 razy wiecej = mnozymy przez 7,
3 razy mniej=dzielimy przez 3)
29 4 29