Zad.1 Sprowadz wyrazenia do najprostszej postaci:

a)13e - 5(f - 3e)=
b)4( - 2 + s)- 10,5r =
c) - 3(3x - 2y) + 2(x - 2y) =
d)-5(2z-3y) - 4(4z-2y) =
e)2(2p - 3q + 7) - 3(p - 2q +4 ) =
f)2(3x do potęgi drugiej - 2y + 5y do potęgi drugiej) - 3(4y + 5y do potęgi drugiej) + 2x - 3x do potęgi drugiej =


Soory ze pisałam "do potęgi drugiej" zamiast znakiem matematycznym ale mi coś nie działa.
zad. 2 Wykonaj redukcję (obliczenia)
a] -x +2y - z - 7 +2x - 3y + z - 2 =
b] -3m - 7n +4m - 15n + 1 =
c]1,2x - 2y -5x +1,3y =

z góry dzięki .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:55:08+01:00
A)13e - 5(f - 3e)= 13e - 5f + 15 e = 28e - 5f
b)4( - 2 + s)- 10,5r = -8+4s- 20,5r
c) - 3(3x - 2y) + 2(x - 2y) = -9x +6y +2x -4y = -7x +2y
d)-5(2z-3y) - 4(4z-2y) = -10z +15y- 16z +8y = -26z + 23y
e)2(2p - 3q + 7) - 3(p - 2q +4 ) = 4p - 6q +14 - 3p + 6q - 12 = p + 2
f)2(3x do potęgi drugiej - 2y + 5y do potęgi drugiej) - 3(4y + 5y do potęgi drugiej) + 2x - 3x do potęgi drugiej =6x kwadrat - 4y +10y kwadrat - 12y - 15 y kwadrat + 2x - 3xkwadrat= 3x kwadrat - 16 y - 5 y kwadrat

zad. 2 Wykonaj redukcję
a] -x +2y - z - 7 +2x - 3y + z - 2 = x - y - 9
b] -3m - 7n +4m - 15n + 1 = m - 22n +1
c]1,2x - 2y -5x +1,3y = -3,8 x - 0,7y
2010-01-19T21:00:05+01:00
A)13e - 5(f - 3e)= 13e-5f+15e=28e-5f

b)4( - 2 + s)- 10,5r =-8+4s-10,5r

c) - 3(3x - 2y) + 2(x - 2y) =-9x+6y+2x-4y=-9x+2x+6y-4y=-7x+2y

d)-5(2z-3y) - 4(4z-2y) =-10z+15y-16z+8y=10z-16z+15y+8y=23y-6z

e)2(2p - 3q + 7) - 3(p - 2q +4 ) =4p-6q+14-3p+6q-12=
= 4p-3p-6q+6q+14-12=p+2


f)2(3x² - 2y + 5y²) - 3(4y + 5y²) + 2x - 3x² =
= 6x²-4y+10y²-12y-15y²+2x-3x²=
=6x²-3x²+10y²-15y²-4y-12y+2x=3x²-5y²-16y+2x


a] -x +2y - z - 7 +2x - 3y + z - 2 =-x+2x+2y-3y-z+z-7-2=x-y-9

b] -3m - 7n +4m - 15n + 1 = -3m + 4m - 7n - 15n + 1 = m - 22n + 1

c]1,2x - 2y -5x +1,3y =1,2x -5x -2y +1,3y =-3,8x - 0,7x