Zadania Trudne nie marnować slotów!!!!!!!!!!Proszę o dokładne rozwiązanie zadania punktów jest naprawdę dużo , jednostki są ważne proszę o nich nie zapomnieć z góry thx.

Zad1.
Wysokość słupa cieczy h= 250mm, gestrosc ro= 1000kg/cm3. Oblicz ciśnienie hydrostatyczne(hPa)

Zad2.
Oblicz masę i ciężar ciała o objętości V=3dm3 i gęstości ro=2,19/cm3 (czynnik w SI)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:15:41+01:00
Zad. 1
Dane: Szukane:
g=10m/s2 p=?
ro=1000kg/cm3=100000kg/m3
h=250mm=0,25m
p=ro*g*h
p=100000*10*0,25
p=250000Pa
p=2,5*106hPa
zad. 2
ro=2,1g/cm3=100000kg/m3 m=?
V=3dm3=30m3 fc=?
ro=m/v Fc=m*g
ro*v=m Fc=3000000*10
m=30*100000 Fc=30000000N
m=3000000kg
1 5 1