Proszę z obliczeniami i chociaż po jednym zadaniu!!

1.Wartosć liczbowa wyrażenia:
-2√2a² + 3√3b dla
a= -|-√2|, b=-2√3 jest równa
a) 4(-√2 - 4,5) B) 4 + √3 c) -14 D) -2(2√2 +9)

2. Wyrażenie -[-(-a - 2b + 3c) - (2a - 3b - 4c) - (3a + 7b - 5c)] zapisane w prostszej postaci jest równe"
A. 2(2a + b + 6c) B. -2(-2a - b + 3c) C. 4a + 2b - 6c D. -6(a + b + 2c)

3. Czwarta część wyrażenia 16²ax - 24a²x + 8ax ile jest równa?

4. Różnica podwojonej sumy -2a²b³c + ab²c³ oraz trzecię częsci różnicy 6a²b²c² - 12a²b³c wynosi...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:02:54+01:00
Zad 2
-[-(-a - 2b + 3c) - (2a - 3b - 4c) - (3a + 7b - 5c)]
-(a+2b-3c-2a+3b+4c-3a-7b+5c) = -a-2b+3c+2a-3b-4c+3a+7b-5c= 4a+2b-6c

zad 4
2(-2a2b3c +ab2c3)- 1/3(6a2b2c2- 12a2b3c)= -4a2b3c+2ab2c3-2a2b2c2 + 4a2b3c = 2ab (kwadrat) c(do trzecie) - 2 a(kwadrat)b(kwadrat)c(kwadrat)

zad 3
1/4(16ax- 24a²x + 8ax )= 4ax (kwadrat) - 6a(kwadrat)x +2 ax