Droga z A do B wiedzie pod górę. Rowerzysta pokonał trasę z A do B i z powrotem. Pod górę jechał z prędkością 10 km/h. POwrótd z B do A zajął mu pół godziny. Średnai prędkość rowerzysty na całym dystasie to 12 km/h.
a) Jaka jest odległość z A do B?
b) Jak długo rowerzysta jechał pod górę ?

Uwaga! V = s : t

2

Odpowiedzi

2010-01-19T21:20:13+01:00
A)
s=vt
V-10km/h-prędkośc pod górę
Vśr=12km/h
t=½h-czas jak jechal z góry
V₂=prędkośc z jak jechal z góry

musisz policzyc prędkośc z jaką jechal z góry i podstawic do wzoru S=Vz góry*t

Vsr=V₁+V₂/2
V₂=14km/h
S=14*½
S=7km
b)
t₂=czas jak jechal pod gorę
S=V₁t₂
t₂=S/V₁
t₂=7/10
t₂=42/60
czyli 42 min
2010-01-19T21:30:50+01:00
Wg mnie tak:

v1 = 10km/h
t1=0,5h
vśr = 12km/h
t2=?
s = ?

v=s/t
t1 = s/v1 = s : 10km/h
vśr=2s : (t1+t2)
12 = 2s : (s/10 + 0,5)
2s= 12*(s:10 + 0,5)
2s = 12s/10 + 6/*10
20s = 12s + 60
8s = 60
s = 60:8 = 7,5km
a) odległość z A do B wynosi 7,5km

t1=s/10 = 7,5km : 10km/h = 0,75h = 45min
b) rowerzysta jechał pod górę 45 minut.
1 5 1