PILNE (mam zagr. z matmy) muszę zrobić sprawdź sam siebie ze STOŻKA (matematyka 2001). Kto wie PLS zrobcie. +z rozwiązaniami. Daje sporo punktów.

A.Ile wynosi objętość stożka o promieniu podstawy długości 2cm i wysokości 3cm?
B.Objętość stożka wynosi 200pi cm3, a promień podstawy stożka ma długość 10cm. Pole przekroju osiowego tego stożka jest równe...
C.Objętość stożka wynosi 12pi cm3, a jego wysokość jest równa 4cm. Pole przekroju osiowego tego stożka jest równe...
D.Trójkąt prostkątny o przyprostokątnych długości 5cm i 12cm obrócono wokół dłuższej przyprostokątnej. Podaj długość jego wysokości oraz promienienia podstawy.
F.Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy długości 18cm i wysokości 24cm. Przyjmij że pi=3,14.

MAJĄ BYC OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:29:07+01:00
A)
V=1/3pir^2*h=1/3pi4*3= 4pi

B)
1/3pir^2*h=200 pi / pi sie skraca, mnożymy obustronnie razy 3
r^2*h=600
100H=600
h=6

h=6
a=2r=20

pole przekroju =1/2(a*h)=1/2(6*20)=60 cm^2

c)
1/3piR^2*h=12pi / pi się skraca, mnożymy obustronnie razy 3

d) wysokosć 12, promień 10 (widać to z rysunku)

f)
r^2*h=36
R^2*4=36
r^2=9
r=3

a=2r=6
h=4

pole przekroju= 1/2(a*h)=1/2(6*4)=12 cm^2

d)
V=1/3pir^2*h=1/3pi324*24=8138, 9 cm^3

P=piR^2+ pi rl

l liczymy z twierdzenia pitagorasa

24^2+9^2=l^2
657=l^2
l=25,6

P=pi324+pi18*25, 6=784, 8*3, 14=2464, 3 cm^2
9 4 9