Wybierz zdanie prawdziwe:
a) rezystancja przewodnika nie zależy od napięcia na jego koncach
b)rezystancja przewodnika nie zależy od jego długości
c) rezystancja przewodnika zależy odwrotnie propocjonalnie od natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik.
d)rezystancja przewodnika nie zależy od pola poprzecznego jego przekroju

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:36:29+01:00