Zakwalifikuj ponisze zapisy słowne równań reakci chemicznych do reakci:
a).syntezy
b).analizy
c).wymiany
cynk+siarka=siarczek cynku
tlenek srebra(I)=tlen+srebro
tlenek węgla(II)+tlen= tlenek węgla(IV)
chlorek żelaza(II)+sód= chlorek sodu+żelazo
sód + chlor+ chlorek sodu
wodór + tlenek rtęci(II)= rtęć + tlenek wodoru

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:38:25+01:00
A)cynk+siarka=siarczek cynku
sód + chlor+ chlorek sodu
tlenek węgla(II)+tlen= tlenek węgla(IV)

b)tlenek srebra(I)=tlen+srebro

c)chlorek żelaza(II)+sód= chlorek sodu+żelazo
wodór + tlenek rtęci(II)= rtęć + tlenek wodoru
2010-01-19T21:39:07+01:00
A) cynk + siarka = siarczek cynku tlenek węgla(II)+tlen= tlenek węgla(IV)
b) tlenek srebra = tlen + srebro
c) chlorek żelaza(II)+sód= chlorek sodu+żelazo
wodór + tlenek rtęci(II)= rtęć + tlenek wodoru


sód + chlor+ chlorek sodu - tu nie ma być równa się ???? jeśli tak to do SYNTEZY
2010-01-19T21:40:43+01:00