Proszę!!!!
zad. 1
Jeden robotnik otrzymał premię o 40% większą od premii drugiego robotnika.Jle złotych premii otrzymał każdy z nich,jeżeli łącznie otrzymali 4800 złotych.
zad.2 Suma trzech liczb naturalnych jest równa 210.Co to za liczby,jeżeli wiadomo,że druga liczba jest równa ¾ pierwszej,a trzecia jest średnią arytmetyczną pierwszej i drugiej.

to jest z tematu:zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

2

Odpowiedzi

2010-01-19T21:43:42+01:00
1. x+140% z x=4800zł
2,4x=4800 zł
x=4800zł / 2,4
x=2000 zł - pierwszy robotnik
2000 zł + 40% z 2000zł= 2000zł+800 zł=2800zł - drugi robotnik

2.x+3/4 x+(1 i 3/4x/2)=210
x + 3/4x+7/8x=210
1 i 13/8 x =210
2 i 5/8x =210
x=551,25
3/4 x=413,4375
3 liczba=482,34375
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:47:43+01:00
1.
x->wypłata jednego robotnika
x+40%x->wypłata drugiego robotnika

4800=x+(x+40%x)
4800=x+1,4x
4800=2,4x |÷2,4
x=2000 -> wypłata robotnika z niższą premią
x+40%x=2800 -> wypłata robotnika z wyższą premią


2.
x+y+z=210
y=¾x
z=(x+y)÷2
x+¾x+(x+¾x)÷2=210
2⁵/₈x=210
²¹/₈x=210 |×8
21x=1680 |÷21
x=80

y=¾x
y=¾×80
y=60

z=(x+y)÷2
z=(80+60)÷2
z=70

x+y+z=80+60+70=210
1 5 1