Zad. 1
Samochód w czasie 15 min. przebył drogę 18 km. Jaką drogę przebędzie on w czasie 1,5h. jeśli będzie poruszać się z taką samą prędkością jak na początku.
Zad.2
Pociąg ruszył z miejsca ze średnim przyspieszeniem 0.5m/s. Jaką prędkość w km/h będzie miał po 0.5min.
Zad.3
Jak długo będzie spadać ciało z wysokości 80 m?
Zad.4
Podaj wzór na przyspieszenie.
Zad.5
Jacek znajdując się w pewnej odległości od lasu krzyknął. Echo powróciło do niego po czasie 3.6s. Jak daleko znajdował się las, jeśli prędkość dźwięku w powietrzu to 340m/s.

Proszę o szybką odp. Dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:12:36+01:00
Zad 1
s - droga = 18 km
t - czas = 15 min = 0,25 h
t2 - czas = 1,5h
s1 - droga = ?
v - prędkość samochodu = s/t = 18/0,25 = 72 km/h
s1 = vt1 = 72 razy 1,5 = 108 km
zad 2
a - przyspieszenie = 0,5 m/s²
t - czas = 0,5 min = 30 s
v - prędkość końcowa = ?
v = vo + at
ponieważ vo (prędkość początkowa) = 0
v = at = 0,5 razy 30 = 15 m/s
zad 3
h - wysokość = 80 m
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
t - czas spadania = ?
t = √2h/g = √160/9,81 = √16,3 = 4 s
zad 4
v=vo + at
v - vo = at
a = (v - vo)/t
zad 5
t - czas = 3,6 s
v - prędkość = 340 m/s
s - droga = vt = 340 razy 3,6 = 1224 m
ponieważ głos musiał dotrzeć do ściany lasu i wrócić to las znajduje się w odległości 1/2s = 1224/2 = 612 m