Odpowiedzi

2010-01-19T22:05:50+01:00
⅔ - 0,8 * 5/16 + 1 ¾ * 1 i1/7=⅔-4/16+1 ¾=⅔-¼+1 ¾=8/12-3/12+21/12=26/12=2 1/6

4,5 * 1 ⅔ : 2 -(1 -10/27 : ⅚)=45/10*5/3*1/2-(1-10/27*6/5)=225/30*1/2-(1-60/135)=225/60-75/135=3,75-0,6=3,15

9 ⅕ - 3,68 : 0,4 - 13 i 11/15=9*0,2-3,68/0,4-13*0,73=1,8-9,2-9,49= -16,89

1. działania w nawiasach
2. potęgowanie
3. mnożenie i dzielenie
4. dodawanie i odejmowanie
2010-01-19T22:17:25+01:00
⅔ - 0,8 × ⁵/₁₆ + 1 ¾ × 1¹/₇
tutaj napierw obliczamy: - 0,8 × ⁵/₁₆ i 1 ¾ × 1¹/₇
⅔-¹⁶/₂₀ × ⁵/₁₆+⁷/₄ × ⁸/₇
skracamy na ukos ¹⁶/₂₀ × ⁵/₁₆ i ⁷/₄ × ⁸/₇
⅔-¼+2=⁸/₁₂ - ³/₁₂ + 2=⁵/₁₂+2=2⁵/₁₂

4,5 × 1 ⅔ : 2 -(1 -¹⁰/₂₇ : ⅚)
jako pierwsze obliczamy: -¹⁰/₂₇ : ⅚
⁴⁵/₁₀ × ⁵/₃ ÷ ²/₁-(1-¹⁰/₂₇ × ⁶/₅=¹⁵/₄ - (1- ²/₉ × ²/₁)=¹⁵/₄ - (⁹/₉ - ⁴/₉)=
=¹⁵/₄ - ⁵/₉=¹³⁵/₃₆ - ²⁰/₃₆=¹¹⁵/₃₆=3⁷/₃₆

9 ⅕ - 3,68 : 0,4 - 13¹¹/₁₅
pierwsze działanie to: -3,68:0,4
9 ⅕ - 3,68 : 0,4 - 13¹¹/₁₅
9 ⅕ - ⁹²/₂₅ : ²/₅ - 13¹¹/₁₅=⁴⁶/₅ - ⁹²/₂₅ × ⁵/₂ - 13¹¹/₁₅=⁴⁶/₅ - ⁴⁶/₅ - 13¹¹/₁₅=
= -13¹¹/₁₅

Kolejność rozwiązywania tych zadań:
1) nawiasy
2) dzielenie i mnożenie
3) dodawanie i odejmowanie