1.przypomnij cele, które poświęcały zakonom powstałym we wczesnym średniowieczu.
2.podaj, co było główną przyczyną sporu w drugiej połowie 11wieku między cesarstwem a papiestwem
3.wymień warunki porozumiewania w Wormacji
4.opisz okoliczności, w jakich doszło w 1054r.do schizmy]


ważne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:20:38+01:00
1. Nawracanie na wiarę chrześcijańską.
2.Kryzys Kościoła; uzaleznienie od władzy świeckiej, (w Europie zachodniej biskupów mianowali królowie) nie przestrzeganie celibatu, reformy Grzegorza(celibat, zakazał nabywania z pieniądze dóbr kościelnych itp.). Władca Niemiec Henryk IV sprzeciwstawiał się tym reformom, podważając legalnośc jego wyboru na papieża.
3.Cesarz nie wpływał na wybór biskupów, ale nadawał im dobra ziemskie.
4.Kościołem na zachodzie kierował biskup Rzymu, a zwierzchnikiem kościoła wschodniego był cesarz, który nominował patriarchę. Pogłębiające się rozbieżności doprowadziły do rozłamu w chrześcijaństwie w 1054 roku.Główną przyczyna teologiczną były dogmaty kościołów. W wyniku podziału powstały 2 niezależne od siebie Kościoły chrześcijańskie; rzymsko-katolicki na zachodzie ora prawosławny na wschodzie.
4 5 4