Bardzo proszę o rozwiązanie wszystkich zadań wraz z całymi rozwiązaniami- nie tylko samą odpowiedź, oceniam najlepszą odpowiedź:)

zad1)
Kran dostarcz w ciągu 6 minut 200 l wody.W jakim czasie zostanie napełniony wodą zbiornik o pojemności 5 m³ ?

zad2)
W 60 kg wody morskiej jest 0,36kg czystej soli.
Ile kg czystej soli jest w :
a) 80kg
b)100kg
c)150kg wody morskiej o tym samym zasoleniu?

zad3)
Na pomalowanie podłogi pokoju o wymiarach 4,5m i 3,2m potrzeba 3l lakieru. Ile lakieru trzeba kupić na pomalowanie pokoju o wymiarach 6m i 4m ?

zad4)
Sznur podzielono na 3 części w stosunk 3:5:8, przy czym najmniejsza część ma 6m. Jaki długi był sznur ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T22:22:11+01:00
Zad 1
1m3 = 1000l
5m3 = 5000l
czyli
(5000l:200l)*6min=25*6min=150min=2h30min
Odp: zbiornik o pojemności 5 m³ zostanie napełniony wodą w czasie 2h30min.

Zad 2
60kg wody - 0,36kg soli
10kg wody - xkg soli

60x=10*0,36
60x=3,6/:60
x=0,06kg tyle kg soli jest w 10 kg wody
czyli
a) (80kg:10kg)*0,06kg=8*0,06kg=0,48kg soli tyle soli jest w 80 kg wody

b) (100kg:10kg)*0,06kg=10*0,06kg=0,6kg soli tyle soli jest w 100kg wody

c) (150kg:10kg)*0,06kg=15*0,06kg=0,9kg soli tyle jest kg soli w 150 kg wody

Zad 3
Powierzchnia do pomalowania
4,5m*3,2m=14,4m2 (tyle pomalujemy 3l lakieru)
6m*4m=24m2

14,4m2 - 3l
24m2 - xl

14,4x=3*24
14,4x=72/:14,4
x=5l (tyle potrzeba litrów farby na pomalowanie pokoju o wymiarach 6m na 4m)
Odp: potrzeba 5l farby na pomalowanie pokoju o wymiarach 6m na 4m.

Zad 4
3:5

3 – 5
6m – xm

3x=5*6
3x=30/:3
x=10m

5:8

5 – 8
10m – xm

5x=8*10
5x=80/:5
x=16m

lub
3:8

3 – 8
6m – xm

3x=8*6
3x=48/:3
x=16m
czyli
6m+10m+16m=32m
Odp: Sznur miał 32m długości