Odpowiedzi

2010-01-20T11:42:26+01:00
Promień podstawy stożka, wysokość i tworząca stożka tworzą trójkąt prostokątny
A=r=5cm
B=h
C=h+3
Korzystam z twierdzenia Pitagorasa
A2+b2=c2
(h+3)2=5 2 +h 2
h2+2*h*3+3 2=25+h 2
h 2+6h+9=25+h 2
h 2-h 2+6h=25-9
6h=16 /:6
h=2 2/3cm to nasza wysokość stożka
Obliczam długość tworzącej l=h+3=2 2/3+3=5 2/3
Pole podstawy stozka Pp=pi*r 2
Pp=3,14*5 2=3,14*25=78,5cm 2
Pole powierzchni bocznej: Pb=pi*r*l=3,14*5*5 2/3=15,7* 5 2/3=
157/10*17/3=2669/30=88 29/30
pole powierzchni całkowitej Pc=Pp+Pb=78,5 cm2+88 29/30cm2= 78 5/10+88 29/30=
78 15/30+88 29/30=166 44/30=167 14/30cm
Teraz zaokrąglij= 167 cm