Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T11:58:20+01:00
Z równości kątów |A| = |A1\ oraz |B| = |B1| wynika od razu fakt, że trójkąty są podobne....

Skalą podobieństwa jest iloraz długości odpowiednich boków....
W tym przykładzie możemy wziąć sobie np. wysokości opuszczone z wierzchołka A...

Okazuje się, że te wysokości są sobie równe, czyli skala podobieństwa to 1, czyli trójkąty są przystające.....

Zakładam, że napisz ABC = A1B1C1 miał oznaczać właśnie przystawanie trójkątów...
12 2 12
2010-01-20T16:49:28+01:00
Skoro dwa spośród trzech kątów w dwóch trójkątach są sobie odpowiednio równe, to trzeci kąt także jest równy "drugiemu" trzeciemu. Trójkąty ABC i A1B1C1 są podobne. Jako, że |AD| = |A1D1|, to trójkąty są przystające, bo skala podobieństwa wynosi 1.
9 2 9