Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:56:15+01:00
Święty Mateusz, Marek, Łukasz, Jan napisał Ewangelię

Święty Paweł napisał list do Rzymian, do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipinian, do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymeteuszan, do Tynusa.

Święty Jakub, Piotr, Jan, Juda napisał listy.

Apolkalipse napisał święty Jan