Odpowiedzi

2010-01-20T06:41:10+01:00
Y=2(x-3)²+5.
y = 2(x² - 6x + 9) + 5
y = 2x² - 12x + 18 + 5
y = 2x² - 12x + 23
2x² - 12x + 23 = 0
Δ = 144 - 184 = -40
współrzędne wierzchołka = ( -b/2a , -Δ/4a) = (12/4 , 40/8) = (3 , 5)