1. Do 50 g 2-procentowego roztworu zasady sodowej dolano 50 g wody. Oblicz stężenie procentowe rozcieńczonego roztworu.

2. Należy sporządzić 5-procentowy roztwór zasady potasowej. Oblicz, ilu gramów wody i ilu gramów wodorotlenku potasu należy użyć, aby otrzymać 0,2kg tego roztworu.

3. W temperaturze 25 stopni C w 1kg wody rozpuszcza się 479g amoniaku, tworząc roztwór nasycony. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T22:40:39+01:00
Witaj
1) tak szybko, to dolanie takiej samej masy wody jak masa roztworu oznacza dwukrotne rozcieńczenie czyli dwukrotne zmniejszenie stężenia od 2% do 1% zgodnie ze wzorem: c=ms*100%/mr/mr rośnie 2x przy stałym mr, to c maleje 2x, bo to wielkości odwr.prop.
jak kawę na ławę, to c=50g*0,02*100%/[50g+50g]=1%
2) 0,2kg=200g roztw.5% zawiera 200*0,05g zasady=10g zasady, a więc reszta
czyli 200g-10g=190g musi być wodą.
3) c=479g*100%/[1000g+479g]=32,4%