Odpowiedzi

2009-09-30T00:12:25+02:00
1.Budowa atomu
Atom składa się z jądra i otaczających go elektronów
W jądrze znajdują się nukleony: protony i neutrony
Protony-ładunek dodatni
Elektrony-ładunek ujemny
Neutrony-cząsteczki obojętne
2. 1 Coulomb i Prawo
Prawo Coulomba:
Dwa ładunki przyciągają się lub odpychają siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.
[g]=1C-Jednostka Coulomba
1 Coulomb to ładunek który przepływa przez każdy z przekrojów poprzecznych przewodnika w ciągu 1 s. jeżeli w przewodniku płynie prąd
3.Jak zbudowane są przewodniki, a jak izolatory (podać przykłady).
Przewodniki-w przewodnikach pewna liczba elektronów jest dość luźno związana z atomami. Mogą one poruszać się w ośrodku, przechodząc od jednego atomu do drugiego.
Przykłady: Metale przede wszystkim srebro miedź i aluminium
Półprzewodniki-kiedy są zimne zachowują się jak izolatory. Kiedy są ciepłe, stają się słabymi przewodnikami.
Przykłady: Krzem i german
Izolatory-w izolatorach elektrony są mocno związane z atomami.
Izolatory mogą zostać naelektryzowane przez pocieranie. Powstały w ten sposób ładunek pozostaje na powierzchni-nie może przepłynąć przez ośrodek.
Przykłady:
-Tworzywa sztuczne: PVC {polichlorek winylu}, polietylen, pleksiglas
-Szkło
-Guma
4 3 4