Oczekiwało się, że przed tę sień sklepioną z beczkami winiarza podjedzie w cieniu chwiejących się akacyj osiołek samarytanina, prowadzony za uzdę, a dwóch pachołków zwlecze troskliwie chorego męża z rozpalonego siodła, ażeby go po chłodnych schodach wnieść ostrożnie na pachnące szabasem piętro.

-----------------------------------------------
Wypisz imiesłowy, określ rodzaj i dokonaj analizy fleksyjnej.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T23:03:14+01:00
TO tak:

Imiesłowy przymiotnikowe przeszłe , bierne :
-prowadz/ony,