Odpowiedzi

2010-01-20T00:14:18+01:00
Witaj
ruch jednost. więc siła ciągu silnika równoważy sumę rówoległej do równi składowej siły ciężkości i siły tarcia.
F=mgsina + mgfcoca
Ponieważ P=F*v=mg[sina+fcosa]*v=1000kg*10m/s2*10m/s*[0,05+0,07*0,999]=
=100000*0,12=12000 W=12 kW

sina=5/100=0,05 cosa=[1-sinkwadrata]do pot.1/2=0,9987 36km/h=10m/s