1}ZAWODNIK UNOSI SZTANGĘ O MASIE 200KG NA WYS.2M.JAKĄ PRACE PRZY TYM WYKONUJE? 2}SILNIK WINDY MOŻE DZIAŁAĆ SIŁĄ 20KM KTÓRA WYSTARCZY ABY W PRZECIĄGU 20S PODNIEŚ WINDĘ NA WYS.40M.JAKA JEST MOC SILNIKA? 3}OBLICZ ZMIANĘ E.KINETYCZNEJ ODBIJAJĄCEJ SIĘ PIŁKI O MASIE 200G, JEŻELI UDERZY ONA O ZIEMIĘ Z SZYBKOŚCIĄ 15,8M/S A ODBIJA SIĘ Z SZYBKOŚCIĄ 12,2M/S. PUNKTY ZA 3 ZADANIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:31:59+01:00
Witaj
1)wykonana praca W zostaje zamieniona na en.pot.Ep=mgh
W=200kg*10m/s2*2m=4000 J
2) moc P=W/t=F*s/t=20kN*40m/20s=40 kW
3) Ek1-Ek2=0,5mv1do2-0,5mv2do2=0,5m[v1do2-v2do2]=o,5*0,2kg*[249,64-148,84]m2/s2=o,1*100,8 J=10,08 J