Pchany przez robotnika wózek porusza się po poziomum torze ze stałą predkością 2m/s. Łączna wartość działających na wózek sił oporu ruchu wynosi 40N. Jaką wartość ma siła, z ajką robotnik działa na wózek, jeżeli jej wektor jest równoległy do toru ruchu wózka? Oblicz pracę, jaką wykonuje robotnik, pchając wózek przez 5s.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:34:37+01:00
Siła jaką przykłada robotnik jest równa co do wartości i kierunki sile oporu ale ma przeciwny zwrot (40N w przeciwną stronę)
Praca:
W=F × s
s=V×t

s=2×5
s=10 [m]
W=40×10
W=400[J]
2010-01-19T23:41:34+01:00
Witaj
Ponieważ wózek porusza się ruchem jednostajnym więc wypadkowa siła na wózek musi być zero, a to oznacza, że robotnik swoją siłą równoważy siły oporu czyli działa siłą F=40 N i w ciągu t=5s wykonuje pracę W=F*s=F*v*t=40N*2m/s*5s=400 J
Pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1