Rozwiąż równania:
1. x+3/3 mniejsze bądź równe 3x-5/2
2. 2-x/2-x+3/3 większe bądź rowne -4-x/2
3. (3x-4)2-(6x+7)(6x-7)/4 <1-1/2x

/- kreskA ułamkowa
a w 3 zad 2 to znaczy do kwadratu z góry dzieki

dam najlepsze :*
proszę szybko o te zadania bo to na jutro <prosi>

1

Odpowiedzi

2010-01-19T23:45:06+01:00
1. 2x+6≤9x-15
2x-9x≤-15-6
-7x≤-21 /:_-7)
x≥3
x∈<3,+∞)

2. 6-3x-2x-6≥-12-3x
-5x+3x≥-12
-2x≥-12 /:(-2)
x≤6
x∈(-∞,6)

3.9x²-24x+16 -(36x²-49)/4<1-1/2x /*4
36x²-96x+64-36x²+49<4-2x
-96x+2x<-113+4
-94x<-109 /:(-94)
x>1i15/94
x∈(1i15/94,+∞)