Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:39:29+01:00
Vsz = 0,05m * 0,05m * 0,05m = 0,000125m3 = 1,25 * 10^4 m3 - objętość całego sześcianu

siła wyporu działająca na część zanurzoną musi być równa ciężarowi sześcianu:

Fw = Fg

dc * g * Vzan = m * g
d - gęstość CIECZY
V - objętość CZĘŚCI ZANURZONEJ
m - masa SZEŚCIANU

masa sześcianu jest równa:
m = dsz * V sz

dc * g * Vzan = dsz * Vsz * g
dc * Vzan = dsz * Vsz

Vzan = (dsz * Vsz) / dc
Vzan = 8440kg/m3 * 1,25 * 10^-4 m3 / 13550kg/m3
Vzan = ok. 0,78 * 10 -4 m3 = 0,000078 m3

b) Vwym = V - Vzan = 0,000125 m3 - 0,000078 m3 = 0,000047 m3
c) 0,000078 m3 / 0,000047 m3 = 78 / 47 = ok. 1,66

:]
2 5 2