Odpowiedzi

2010-01-20T08:57:48+01:00
W(x)=(x-5)(x²-3x-2)
Pierwiastkiem wielomianu jest to jego miejsce zerowe, zatem:
(x-5)(x²-3x-2)=0
x-5=0 lub x²-3x-2=0
x=5
obliczamy deltę, bo mamy równanie kwadratowe:
Δ=9+8=17 √Δ=√17
x₁=(3-√17)/2
x₂=(3+√17)/2
Wielomian posiada trzy pierwiastki.
2010-01-20T14:26:03+01:00
(x)=(x-5)(x²-3x-2)

(x-5)(x²-3x-2)=0
x-5=0
x=5
Delta:
Δ=9+8=17 √Δ=√17
x₁=(3-√17)/2
x₂=(3+√17)/2

Odp: Wielomian posiada trzy pierwiastki.