Iloczyn pierwiastków i pierwiastków z iloczynu.
Zad.1
a) (√64)²
(√121)²
(√196)²
(½√169)²
b) (∛8)³
(∛64)³
(∛1000)³
(4∛27)³


Zad. 2
a) (√1 * 49)²
(√36 * 0,01)²
b) (√0,1 * √10)²
(√8 * √4 * √2)²
c) (∛100 * ∛1,25)³
(√²⁵/₁₆ * √¹⁶/₂₅)²
(∛⁵²/₂₇ * ∛²⁷/₅₂)³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T23:47:11+02:00
Iloczyn pierwiastków i pierwiastków z iloczynu.
Zad.1
a) (√64)²=64
(√121)²=121
(√196)²=196
(½√169)²=1/4*169=169/4
b) (∛8)³=8
(∛64)³=64
(∛1000)³=1000
(4∛27)³=64*27=1728


Zad. 2
a) (√1 * 49)²=49
(√36 * 0,01)²=36*0,01=0,36
b) (√0,1 * √10)²=0,1*10=1
(√8 * √4 * √2)²=8*4*2=64
c) (∛100 * ∛1,25)³=100*1,25=125
(√²⁵/₁₆ * √¹⁶/₂₅)²=25/16*16/25=1
(∛⁵²/₂₇ * ∛²⁷/₅₂)³=52/27*27/52=1
1 5 1