1.) Marynarz wplynął na 100-dniowy rejs.Kiedy statek wrócił z rejsu,jeśli

wypłynał 13 kwietnia?
2.) W czwartek Ola miala 5 lekcji po 45 minut.Między przerwami jedna trwala 20 minut.Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca zajeć kółka matematycznego które odbyły się na 6 lekcji
Prosze o 2 rozwiązania

1

Odpowiedzi

2010-01-20T10:30:50+01:00
1) kwiecien 17 dni
maj 31 dni
czerwiec 30 dni
lipiec 22 dni

0dp. 22 lipca


2) 5 * (45+20) + 45 = 245 + 45 = 290 minut
45+45+45+45+45+45+20+20+20+20+20 = 290 minut