Odpowiedzi

2012-12-23T10:54:54+01:00

1. Kodeks Hammurabiego − babiloński kodeks praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego. Charakteryzował się bardzo ostrymi karami za popełnione czyny.

2. Pismo klinowe -  najstarsza odmiana pisma na Bliskim Wschodzie. Pierwotnie było złożone z przedstawień rysunkowych, które wyobrażały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element, a przy bardziej abstrakcyjnych pojęciach – kompozycje symboliczne.

3. Piramid - budowla w kształcie ostrosłupa (trójkąta) o podstawie czworokątnej lub do niego podobnym, służąca najczęściej jako grobowiec albo podbudowa dla świątyni. Najbardziej znane kompleksy piramid znajdują się w Egipcie.

4. Dekalog - inczej 10 przykazań- zbiór nakazów bożych, do których mamy się stosować.

5. Kolonizacja - osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

6. heros - w greckiej mitologi postać zrodzona ze związku człowieka i boga.  Herosi mieli nadzwyczajne zdolności, jak wielka siła, spryt lub inne przymioty.

7. Tyran - osoba sprawująca nieograniczoną władzę, zdobytą niezgodnie z prawem. Rządy tyrana noszą nazwę tyranii.

8 kultura helistyczna - powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami wschodu. Według wzorów greckich budowano pałace królewskie, teatry, łaźnie. Ludność przejmowała grecką modę, poznawała dzieła literackie.