Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:39:00+01:00
Państwo demokratyczne- to takie państwo, w którym władza zwierzchnia należy do narodu, wszystkie jego organy państwowe pochodzą od narodu, który je wybrał i zakreślił prawem granice władzy. Wszyscy obywatele mają równe szanse, bez dyskryminacji, ale i bez przywilejów oraz możliwości dobrowolnego uczestniczenia w życiu politycznym, mają też zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności obywatelskie.

Reguły życia politycznego w państwie demokratycznym wymagają:
A) przeprowadzenia wyborów przedstawicieli politycznych na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej
B) swobody zrzeszania się, a zwłaszcza wolności zakładania partii politycznych i związków zawodowych
c) legalności działalności opozycji, czekającej na możliwość przejęcia władzy
d)trójpodziału władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)
e) swobodnego dostępu do stanowisk politycznych
f) wolności przekonań i wypowiedzi
g) odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi

Przy podejmowaniu decyzji stosowana jest zasada większości przy równoczesnym zagwarantowaniu praw mniejszości.

to moja notatka z Wosu z drugiej klasy. Może się przyda.
1 5 1