Odpowiedzi

2010-01-20T15:56:57+01:00
1.Według teorii S. Arrheniusa:

KWAS - każda substancja, która dostarcza jony H+ do roztworu
ZASADA - każda substancja, która dostarcza jony OH– do roztworu.
SÓL - każda substancja, która dostarcza kationy metali i aniony reszt kwasowych do roztwotu..

2. 1) METAL + KWAS ----> SÓL + WODÓR

a) 2Na + 2HNO3 ---> 2NaNO3 + H2
b) 3Mg + 2H3PO4 ----> Mg3(PO4)2 + 3H2

2) TLENEK METALU + KWAS ----> SÓL + WODA

a) Na2O + 2HNO3 ---> 2NaNO3 + H2O
b) 3MgO + 2H3PO4 ----> Mg3(PO4)2 + 3H2O

3) ZASADA + KWAS -----> SÓL + WODA

a) NaOH + HNO3 ----> NaNO3 + H2O
b) 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 ----> Mg3(PO4)2 + 6H2O
2 2 2