Odpowiedzi

2010-01-20T12:47:49+01:00
Werter był człowiekiem młosym. W treści lektury nie mamy wielu informacji na temat jego wyglądu. Dowiadujemy się tylko, że charakterystycznym ubiorem Wertera był błękitny frak oraz żółta kamizelka. W taki strój był ubrany między innymi w chwili samobójczej śmierci.
Werter bardzo łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. Już kilka dni po przybyciu do Wohlheim znała go miejscowa ludność. Werter nie wywyższał się ponad prostych ludzi, nie oddalał się od nich i pozostawał skromny, czym szybko zyskał sobie ich sympatię. Co więcej, Werter bardzo lubił dzieci. Przejął go los dzieci kobiety, której mąż wyjechał do Szwajcarii. Często bywałw jej domu i spędzał z dziećmi dużo czasu.
Werter był człowiekiem uczciwym i zdolnym do samokrytyki. Po romansie, który był powodem jego wyjazdu, zastanawiał się, kto naprawdę zawinił. Nie starał się siebie usprawiedliwiać.
Kolejną istotną cechą bohatera było umiłowanie do piękna natury. W jednym z listów pisał, że natura "(...) kryje największe skarby i ona sama wydaje największe skarby największych mistrzów." W Werterze mieszkała dusza artysty, przez co wiele zdarzeń wywierało na nim ogromne wrażenie. Tak właśnie było w chwili, gdy zobaczył chłopca opiekującego sie swym młodszym bratem. Co wiecej, bohatera fascynowała twórczość Homera. Jak pisał "tylko kołysanka zda mi się, a znalazłem ich pod dostatkiem w moim Homerze".
Ponadto, Werter był osobą niezwykle uczuciową. W momencie, kiedy zakochał się w Lotcie oddał się temu uczuciu w pełni. Choć Lotta była narzeczoną Alberta, bohater nie tracił nadziei na to, żę ukochana odwzajemni jego uczucie. W rezultacie miłość ta doprowadziła Wertera do samobójstwa.
Uważam, że Werter jest bohaterem pozytywnym, lecz dosyć tkliwym jak na mężczyznę. Zauważamy w nim wiele cech takich jak zamiłowanie do piękna przyrody, czy miłość do dzieci, które niewątpliwie poruszają serca ludzi.
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T13:43:27+01:00
W powiesci epistolarnej "Cierpienia młodego Wertera"Goethe opisał najwazniejsze aspekty epoki:dążenia,niepowodzenia,postawy ludzkie.Powieść jest dokumentem epoki,w którym został przedstawiony człowiek rozdarty pomiędzy ideałami odchodzącego oswiecenia a wytwarzającymi sie dopiero racjami romantycznymi.Rozdarcie zaowocowało wykreowaniem bohatera cierpiacego na "chorobę wieku",czyli stan psychiczny,charakteryzujący sie smutkiem,melancholią,poczuciem wyobcowania i niechęcią do kontaktów z innymi ludżmi.Ten stan został określony mianem odczuwania bólu swiata czyli Weltschmerz.
Werter to młody człowiek,niezalezny materialnie,który patrzy na świat przez pryzmat marzeń.Jest on również niezwykle uczuciowy,poszukuje sensu życia,pragnie się ustabilizować,założyć rodzinę ale mu się to nie udaje i jest rozczarowany życiem.
Bohater wypowiada się w sposób emocjonalny wformie listów.Nadwrażliwość emocjonalna stała się powodem jego życiowych niepowodzeń.Jest on słaby psychicznie,wybiera ucieczkę jako metodę rozwiazania problemow.Gdy życie staje się dla niego niedozniesienia,decyduje się na samobójstwo.
Kolejnym problemem jaki poruszę jest rola miłości w życiu tego bohatera.Miłość sprawia,że Werter całkowicie zatraca się w swoich uczuciach.
Lotta urzeka go nie tylko swoja urodą ale i czułością wobec rodzeństwa.Dla Wertera jest ona bratnią duszą.On również jest przyjażnie nastawiony do innych ludzi i kocha dzieci.
W zyciu Wertera ważną rolę odgrywa również literatura.Dobór lektury odzwierciedla jego nastrój.Gdy Werter jest szczęśliwyczyta dzieła Homera,które wprowadzają go w świat mitów,natomiast gdy jego nastrój ulega zmianie,sięga po pieśni Osjana ,które są pełne grozy.Bohater jest wrażliwy na piękno przyrody.Ucieka on na łono natury ze świata cywilizacji,który okazał się żródłem zła i konwenansów.
Wertera wyproszono z arystokratycznego domu ze względu na jego mieszczańskie pochodzenie.Przeżywa on na łonie natury swoje osobiste rozterki,porównuje przyszłość do tego co widać w oddali.
Werter postrzega świat przez pryzmat uczuć co pobudza wrażliwość,wzbogaca wnętrze człowieka,jednocześnie ułatwia i utrudnia kontakty z innymi ludżmi,powoduje odczucie bólu istnienia i jest przyczyną dramatycznych życiowych decyzji.
1 3 1