Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-30T11:14:20+02:00
Dla jakich wartości parametru a i b wielomiany w i u są rowne.?

w(x) = -x⁴ + 5x³ - x² + 8x -15
u(x) = (-x³ + ax² + bx + 3 ) (x-1)

-x ⁴ + 5x³ - x² + 8x -15= -x⁴ + ax³ + bx² + 3x +x³ - ax² - bx - 3
-x ⁴ + 5x³ - x² + 8x -15= -x⁴ +x³+ ax³ + bx² - ax²+ 3x - bx - 3
-x ⁴ + 5x³ - x² + 8x -15= -x⁴ +(1+ a)x³ + (b - a)x²+ (3 - b)x - 3
porównujemy po kolei wszystkie współczynniki:

5=(1+ a)→→a=4
-1=(b - a)→→-1=b-4→→b=3
8=(3 - b)→→→b=-5
-15= - 3
Tu pokazałam tylko metodę, ale już od początku widac że one nigdy n ie będą równe, (chyba błąd w przepisywaniu).

Zobacz jakie sprZeczności otrzymaliśmy raz b=3 a raz -5 ?/? 15=3?/?