TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY III

Źródło A

15 lipca 1410r. na polach między miejscowościami Grunwald, Stębark, Łodwigowo oraz jeziorem Łubień stanęły naprzeciw siebie dwie wielkie armie.
Nas połączonymi wojskami polskimi i litewskimi dowództwo sprawował król Władysław Jagiełło. W armii litewskiej, którą przywiódł wielki książę litewski Witold, znalazły się także posiłkowe oddziały ruskie, tatarskie i mołdawskie. Po stronie Krzyżaków stanęli ściągnięci przez wielkiego mistrza do walki z "pogonami" i "pogańskim królem Jagiełłą"- jak podawali Krzyżacy w swych oszczerczych pismach-rycerze-ochotnicy z Europy Zachodniej. Obiecywano im bogate łupy i zdobycie sławy krzyżowców walczących w obronie chrześcijaństwa.
Po bliski dziesięciogodzinnych zmaganiach bitwa zakończyła się triumfem wojsk Polsko-litewskich[...] Tylko nieliczni[rycerze armii krzyżackiej] zdołali zbiec do Malborka. Na polu bitwy legł wielki mistrz Ulryk von Jungingen. Zginęli także wielki komtur, wielki marszałek, wielki szatny i wielki skarbnik. Poległ kwiat zakonnego rycerstwa, a znaczna liczba rycerzy Zakonu dostała się do niewoli. Klęska krzyżacka zrobiła wielkie wrażenie na Europie.
Zwycięzcy nie potrafili jednak wykorzystać swego sukcesu. Dwumiesięczne oblężenie Malborka, przygotowanego do obrony przez komtura Świecia, Henryka von Plauena, prowadzone było przez Polaków bez powodzenia. W połowie września Jagiełło odstąpił od murów twierdzy i rozpuścił wojsko do domów.
Traktat pokojowy podpisano w Toruniu w lutym 1411r. Zakon oddawał Litwie Żmudź (ale tyko do śmierci Jagiełły i Witolda), rezygnował z pretensji do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia chełmińska i michałowska oraz Pomorze i Kujawy pozostały w rękach Zakonu.
Krzyżacy zobowiązali się także wypłacić stronie polskiej 10 000 kop groszy jako odszkodowanie za zwrot zamków i uwolnienie jeńców[...]Klęska grunwaldzka zakończyła okres świetności Zakonu.

Zad.1
Dlaczego wielu rycerzy Europy Zachodniej wspierało Zakon krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem? Wyszukaj 2 przyczyny, które ich do tego skłoniły.

Zad.2
Wskaż zdanie zawierające informację fałszywą :
a) Stronę litewską wsparły posiłkowe oddziały ruskie, tatarskie i mołdawskie.
b) Po dwudniowych walkach Krzyżacy zostali pokonani.
c) W bitwie polegli m.in. wielki mistrz i wielki komtur.
d) Wielu rycerzy Zakonu dostało się do niewoli.

Zad.3
Na podstawie źródła A wyjaśnij, podając 2 argumenty, dlaczego zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało w pełni wykorzystane przez stronę Polsko-litewską.

Zad.4
Wypisz wymienione z imienia (imienia i nazwiska) postacie występujące w tekście i podaj pełnione przez nie funkcje oraz posiadanie godności.

Zad 5.
Na mocy traktatu pokojowego w Toruniu z 1411r. Krzyżacy zwracali Polsce:
a)ziemie chełmińską
b)Pomorze Gdańskie
c)ziemię dobrzyńską
d)Kujawy

Proszę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T13:40:04+01:00
1.Dlaczego wielu rycerzy Europy Zachodniej wspierało Zakon krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem? Wyszukaj 2 przyczyny, które ich do tego skłoniły.Wielu rycerzy z Europy Zachodniej wspierało Zakon Krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem,ponieważ w zamian za okazaną pomoc obiecano im bogate łupy oaraz zdobycie sławy krzyżowców walczących w obronie chrześcijaństwa.


2.Wskaż zdanie zawierające informację fałszywą :

b) Po dwudniowych walkach Krzyżacy zostali pokonani.


3.Na podstawie źródła A wyjaśnij, podając 2 argumenty, dlaczego zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało w pełni wykorzystane przez stronę Polsko-litewską.Zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało w pełni wykorzystane przez stronę Polsko-litewską, ponieważ wojska polskie inaczej postępowali niż Krzyżacy,mimo to że zwyciężyli to w połowie września Jagiełło odstąpił od murów twierdzy i rozpuścił wojsko do domów.

4.Wypisz wymienione z imienia (imienia i nazwiska) postacie występujące w tekście i podaj pełnione przez nie funkcje oraz posiadanie godności.


Władysław Jagiełło-król,który sprawował dowódctwo nad połączonymi wojskami polskimi i litewskimi.

Witold-wielki książę litewski, który przywiódł armie litewską.

Ulryk von Jungingen-wielki mistrz krzyżacki

Henryk von Plauen-komtura Świeć,przygotował do obrony Malbork


pozostali bez nazwiska dodatkowe informacje zginęli oni w bitwie:
wielki komtur, wielki marszałek, wielki szatny i wielki skarbnik.5.Na mocy traktatu pokojowego w Toruniu z 1411r. Krzyżacy zwracali Polsce:

c)ziemię dobrzyńską


1 5 1
2010-01-20T19:04:53+01:00
1.Obiecywano im bogate łupy i zdobycie sławy krzyżowców walczących w obronie chrześcijaństwa.
2.b) Po dwudniowych walkach Krzyżacy zostali pokonani.
3.Dwumiesięczne oblężenie Malborka, przygotowanego do obrony przez komtura Świecia, Henryka von Plauena, prowadzone było przez Polaków bez powodzenia,więc zniechęcony Jagiełło odesłał wojsko do domów.
4.Władysław Jagiełło- Wielki Król Polski, mąż królowej Jadwigi.
Witold-Wielki Książę Litewski,przyprowadził posiłki dla armii polskiej.
Ulryk von Jungingen-Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, nieprzyjaciel Polski
Henryk von Plauen-komtur Świecia, obrońca Malborka.
5.c)ziemię dobrzyńską

Pozdrawiam :)
4 4 4