Odpowiedzi

2010-01-20T13:19:56+01:00
Dane:
m1 = 80kg
v1 = 10m/s
m2 = 200kg
v2 = ?

Rozwiązanie:
p1 = p2
p = m * v
m1 * v1 = m2 * v2
v2 = m1 * v1 / m2
v2 = 80 * 10 / 200
v2 = 4 m/s
1 1 1
2010-01-20T13:20:55+01:00
Dane:
m₁ = 80 kg
m₂ = 200 kg
V₁ = 10 m/s
Rozw.:
Z zasady zachowania pędu
p₁ = p₂
m₁×V₁ =(m₂ + m₁) × V₂
V₂ = m₁×V₁ / (m₂ + m₁) = 80 kg × 10 [m/s] / 200 kg + 80 kg = 2,8 m/s