1.Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2 dm sześcienne
2.Oblicz masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2 m x 3 m x 1,5 m. Przyjmij, że basen został napełniony po brzegi.
3.Wyznacz gęstośc margaryny
o masie 250 g i o wymiarach 7,5 cm x 9 cm x 4 cm

proszę o obliczenia do wszystkich zadań daje najlepszą odpowiedź zachęcam

2

Odpowiedzi

1.Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2 dm sześcienne
q(ro) lodu = 920 kg/m3
V = 2 dm3 = 200 m3
m = ?
q = m/v
m = q * v
m = 920 * 200
m = 184000 kg = 184 tony

2.Oblicz masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2 m x 3 m x 1,5 m. Przyjmij, że basen został napełniony po brzegi.
q wody (w zaokrągleniu) = 1000 kg/m3
v = 9 m3
m = ?
m = q * v
m = 1000 * 9
m = 9000 kg = 9 ton

3.Wyznacz gęstośc margaryny o masie 250 g i o wymiarach 7,5 cm x 9 cm x 4 cm
m = 250 g
v = 270 cm3
q = ?
q = m/v
q = 250 / 270
q = (w zaokrągleniu) 0,93 g/cm3
20 2 20
Najlepsza Odpowiedź!
Zad 1
DANE:
(ro) = 920 kg/m3
v = 2 dm3 = 0.002m3

SZUKANE:
m = ?

OBLICZENIA:
m = (ro) * v
m = 920*0.002 [m]= kg/m3 * m3
m = 1.84 kg
ODP. Masa tego lodu wynosi 1.84kg

Zad 2
DANE:
(ro) = 998 kg/m3
a=2m
b=3m
c=1,5m
SZUKANE:
m=?

OBLICZENIA
v= a*b*c
v=2*3*1.5
v=9m3

m= (ro) * v
m=998*9 [m]=kg/m3*m3
m=8982kg

ODP. Masa tej wody wynosi 8982kg

Zad 3
DANE:
m=250g=0.25kg
a=7.5cm
b=9cm
c=4cm

SZUKANE:
(ro) = ?

OBLICZNIA:
v= 7.5*9*4
v=270cm3 = 0.00027m3

(ro) = m/v
(ro) = 0.25/0.00027 [ro]=kg/m3
(ro)= 925.9kg/m3

ODP. Gęstość tej margaryny wynosi 925.9km/m3TO (ro) tzn ten znaczek dziwny co oznacza gęstość ;))31 3 31