1. Obwód kwadrata jest równy 12cm. o ile procent należy zwiększyć długość boku tego kwadratu, żeby jego obwód był równy obwodowi prostokąta o bokach 5cm o 4cm.

2. obwód trójkąta równoramiennego jest równy 36cm. Długość ramienia jest o 30% większa od długości podstawy. Oblicz pole trójkąta.

3. w kole narysowano dwa promienie tworzące kąt 120. końce tych promieni są jednocześnie końcami cięciwy o długości 8. Oblicz pole kola.

3

Odpowiedzi

2010-01-20T13:46:30+01:00
Zad.1
Obwód prostokąta:
Obw=2*5+2*4=18cm
Obwód kwadratu ma wynosić 18 cm:
obw=4a=18cm
proporcja:
3----100%
4,5----x
x=150
Odp. Należy zwiększyć długość boku kwadratu o 50%.

2010-01-20T13:48:34+01:00
Zadanie 1.
Bok kwadratu ma 3 cm bo 12 cm : 4 = 3cm.
Obwód tego prostokąta to:
2 razy 4 + 2 razy 5 = 8 + 10 =18cm.

Obwód kwadratu :
4a = 18cm.
więc a=4,5 cm.
korzystając z proporcji :
3 - 100 %
4,5 cm - x
x = 150 %
Odpowiedź : Długość boku kwadratu trzeba zwiększyć o połowę czyli 50 %.

2010-01-20T13:58:50+01:00
1)
ob=12cm, czyli 1 bok=3cm (bo 12:4=3)
obwód prostokątka=2*5cm+2*4cm=10+8=18cm
18cm:4=4,5cm
proporcja:

3cm---------100%
4,5cm---------x
x=4,5*100/3=450/3=150%
150%-100%=50%
odp.najelzy zwiekszyc o 50%