4)W szkółce leśnej rośnie kilkadziesiąt drzew. 24% z nich to klony, 38% to brzozy, a 18% to dęby. Pozostałe 60 drzew stanowią sosny. Ile jest klonów?
5)Cena lodówki z 22% podatkiem VAT wynosi 2928zł. Jaka byłaby cena tej lodówki z 7% podatkiem VAT?
9.Ze 150 kg solanki odparowano 60kg wody i otrzymano pięcioprocentowy roztwór soli. Ilu procentowa była solanka przed odparowaniem wody?

1

Odpowiedzi

2010-01-20T14:20:31+01:00
4)W szkółce leśnej rośnie kilkadziesiąt drzew. 24% z nich to klony, 38% to brzozy, a 18% to dęby. Pozostałe 60 drzew stanowią sosny. Ile jest klonów?

x-ilość wszystkich drzew

0,24x+0,38x+0,18x+60=x
0,8x+60=x
60=x-0,8x
60=0,2x /*5
300=x
Obliczam ilość klonów
300 - 100%
klony - 24%
klony=300*24%/100%=72
Odp: W szkółce leśnej rośną 72 klony.

5)Cena lodówki z 22% podatkiem
VAT wynosi 2928zł. Jaka byłaby cena tej lodówki z 7% podatkiem VAT?

x-cena lodówki bez 22% podatku

1,22x=2928
122x=292800/:122
x=2400
obliczam cenę lodówki z 7% podatku
1,07x=1,07*2400=2568
Odp: cena tej lodówki z 7% podatkiem VAT wynosiłaby 2568 zł.

9.Ze 150 kg solanki odparowano 60kg wody i otrzymano pięcioprocentowy roztwór soli. Ilu procentowa była solanka przed odparowaniem wody?
Obliczam masę soli w solance 5%, czyli po odparowaniu
150kg-60kg=90kg
5% z 90kg=5/100*90=4,5kg - masa soli po odparowaniu
Przed odparowaniem masa soli w roztworze była taka sam, czyli 4,5kg.
Cp=4,5/150*100%=3%
Odp: Przed odparowaniem solanka była 3%.
1 4 1