Odpowiedzi

2010-01-20T14:05:30+01:00
Skróty
im. imienia
lm - liczba mnoga
fraz. - frazeologia
D. - dopełniacz
ndm - wyraz nieodmienny

kwalifikatory - skrótowce
adm. administracja
ekol. - ekologia
fiz. - fizyka
lit. - literatura
pot. - potoczne
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:10:02+01:00
Skróty:
cdn. - ciąg dalszy nastąpi
m.in - między innymi
mgr - magister
jw. - jak wyżej
godz. - godzina

skrótowce:
AGD – Artykuły Gospodarstwa Domowego
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej
PAN – Polska Akademia Nauk
1 5 1
2010-01-20T14:10:44+01:00
Itp.- i tym podobne
mi.- międzyinnymi
Sz.P- sznowni państwo
ul. - ulica
L. - litr
kg. - kiologram
dag. - dekagram
t. - tona
tel.- telefon
kom. - komórka
godz.- godzina
min.- minuta
sek.- sekunda...