Odpowiedzi

2010-01-20T14:10:56+01:00
A2 + b2 = c2
a2 + 2,25 = 6,25 | - 2,25
a2 = 4
a = 2
Odległość wynosi 2 metry
2010-01-20T14:25:23+01:00
X² + 1,5² =2,5²
x²= 2,5²-1,5²
x²=6,25-2,25
x²=4
x=2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:27:40+01:00
Stosujemy tw pitagorasa
(1,5)²+x²=(2,5)²
2,25+x²=6,25
x²=6,25-2,25
x²=4
x=2