Zad1.
oblicz.2 × x-5 × y,y²jeżeli x=√2,y=2+2√3
zad 2.
rozwiąż równania i nierówności (a) (x-3)=2,(b)(x+5)>0,
(c) (2x-4)<0
zad.3 wykonaj obliczenia procentowe
a)oblicz15% z liczby 85
b)24%pewnej liczby wynosi 62,jaka to liczba?
c)jakim procentem liczby 14 jest liczba 10
d)cena brutto za zakupy wyniosła 27,50 oblicz ile w tej cenie jest 22% podatku VAT
zad.4
wyznacz dziedzinę funkcji 3x-2√5
a)f(x)=3x-6 b) f(x)=√x²-√16 c)f(x)=----------
x-6


zad.5 uporządkuj rosnąco liczby
³/₄ _¼ -⅔
(-2⅓)²,(-1,7)²,(-2)⁻⁶ , (-⅗)-³, 81 ,16 ,25


zad .6wykonaj działania:
a) ( 12-5√7)-(8-7√7) b) (4-3√5)(4+3√5)

5√2+3 d)(5-2√3)²
c)_________
4-2√2
zad .7 jakim procentem liczby 3⅓ jest wartość wyrażenia :


¹/₁₆
√3 +(-2)³×(¼)²
___________________________
1,2-2,4÷(-1⅓)


proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:32:06+01:00