Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T14:58:29+01:00
M=1800kg
t=27s
U=380V
I=20A
g=10N/kg

S=?
P=U*I [W]
P=380*20
P=7600W

W=P*t [J]
W=7600*27
W=205200J

F=m*g
F=1800*10
F=18000N

S=W/F [m]
S=205200/18000
S=11,4m
2010-01-20T15:11:38+01:00
Dane:
m=1800[kg]
t=27[s]
U=380[V]
I=20[A]
Pracę prądu elektrycznego określa wzór:
W=U*I*t, a W=F*s,F=m*g,to W=m*g*s;
porównujemy wartości prac;
U*I*t=m*g*s,wyznaczamy ze wzoru s;
s=(U*I*t)/m*g, jednostka, [W]=[

Dane:
m=1800[kg]
t=27[s]
U=380[V]
I=20[A]
s=[?]
Praca prądu:W=U*I*t;
Praca wykonana przez mechanizm windy:W=F*s,F=m*g;
porównuję prace W:
U*I*t=m*g*s , to s=(U*I*t)/m*g, jednostka:
[s]=[(V*A*s)/N]=[J/N]=[(N*m)/N]=[m],
Obliczenia:
s=(380*20*27))/1800*10=205200/18000=11,4[m],
Odp.s=11,4[m]