1. W którym przykładzie działanie zostało wykonane niepoprwanie?( Prosił bym o obliczenie do tych 2 zadań)(Byłem chory i niewiem jak to zrobić bardzo bym prosił)
A.4(k+3)=4k+12 C.(12k-4):(-4)=1-3k
B. -3(x-y)=-3x+3y D. (2x-1): jedna druga= x- jedna gruga

2. Po przekształceniu wyrażenia -x(-2x-1)-(-4xdo potętgi 2 -10x):2 otrzymamy:
A. -4x do potęgi 2 -6x B. -4x
C. -4xdo poegi 2 - 4x D. 6x

1

Odpowiedzi

2010-01-20T14:24:30+01:00
1.
A. dobrze
B. dobrze
C. dobrze
D. (2x-1):½=(2x-1)*2=4x-2

2.
-x(-2x-1)-(-4x²-10x)/2=2x²+x-(-4x²-10x)/2=
2x²+x-(-2x²-5x)=2x²+x+2x²+5x=4x²+6x