Oblicz,z jakim opóźnieniem poruszał się łyżwiarz,który mając prędkość początkową
Vo=10m/s,zatrzymał się w czasie 20s.Jaką drogę przejechał w tym czasie..?
(dane szukane i rozwiązanie)..!!
ProsZzEe..!!
(wynik:a=o,5m/s², s=100m
PliSss..!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:16:17+01:00
Vp - prędkość począdkowa
Vk - prędkość końcowa

Dane:
Vp = 10m/s
Vk = 0m/s
ΔV = 10m/s
t = 20s

Szukane:
a = ?
s = ?

Rozwiązanie:
a = ΔV ÷ t
a = 10 ÷ 20 [m/s ÷ s = m/s × 1/s = m/s²]
a = 0,5m/s²

s = a × t² ÷ 2
s = 0,5 × 20² ÷ 2 [m/s² × s² = m]
s = 200 ÷ 2
s = 100m
2 5 2