Parking samochodowy ma wymiary 60m x 120 m . Postanowiono powiększyć teren przeznaczony do parkowania samochodów zwiększając długość i szerokość parkingu o taką samą liczbę metrów. O ile należy zwiększyć wymiary parkingu aby jego powierzchnia była co najmniej 3 razy większa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T14:29:54+01:00
Powierzchnia parkingu=60m×120m=7200m²

3 razy większa powierzchnia=3×7200m²=21600m²

x= powiększenie

(60+x)(120+x)=21600
7200+60x+120x+x²=21600
x²+180x-14400=0

Δ=b²-4ac=32400+57600=90 000
√Δ=300

x₁=(-b-√Δ):2a=(-180+300):2=60
x₂=(-180-300):2=-240
nie spełnia-liczba ujemna

x=60m
wymiary nowego parkingu muszą być minimum:
60+x=60+60=120m na
120+x=120+60=180m

spr. 120×180=21600m²
wymiary parkingu należy zwiekszyć o minimum 60m
4 5 4